Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2008


Ke štěstí stačí být bohatší

Vladimíra Straková

Nejnovější studie mozku prokázaly, že peníze a bohatství mají pro člověka největší hodnotu, když jsou jeho přátelé, vrstevníci a kolegové relativně chudší.

Mnohé sociologické studie zkoumaly to, jaká je závislost peněz na štěstí jedince. Ačkoli se ekonomové obvykle soustřeďovali pouze na výši platu, bylo zjištěno, že mnohem důležitější je porovnání příjmu člověka k příjmu ostatních. Jeden ekonom dokonce upozornil na „šokující fakt“, že lidé na Západě nejsou za posledních 50 let šťastnější, ačkoli jsou zdravější, bohatší a více zcestovalí. Význam „relativního bohatství“ prokázaly výzkumy, které ve čtvrtek představili v časopisu Science profesoři Christian Elger a Armin Falk z bonnské univerzity.

Testovali dvojice mužů, kterým dali za úkol počítat tečky na obrazovce počítače a slíbili jim za jejich správnou odpověď odměnu. Jejich mozek přitom skenovali za využití magnetické rezonance. Výzkumníci sledovali mozkovou aktivitu u celkem 38 mužů, kteří jeden vedle druhého plnili stejný úkol.

Když vyřešili zadání správně, dostali odměnu ve výši 30-120 eur. Každý účastník pokusu se zároveň dověděl, jak tipoval jeho soupeř a jaká byla výše jeho odměny. „Během experimentu jsme zaregistrovali zvýšenou aktivitu v různých částech mozku,“ vysvětloval jeden ze spoluautorů projektu doktor Bernd Weber z centra Life&Brain při univerzitě v Bonnu deníku Daily Telegraph. „Jedna část mozku, která se nazývá přední striatum, je oblast, kde se nachází ,centrum odměny‘. V této oblasti jsme pozorovali zvýšenou aktivitu, když hráč dokončil svůj úkol správně,“ řekl Weber. Když byl odhad hráče špatný, aktivita v předním striatu naopak poklesla.

Nejpřekvapivějším zjištěním byl však vliv jiného faktoru - jak si při tipování vedli ostatní hráči. Nejvyšší aktivita ve jmenované části mozku byla nejvyšší u těch hráčů, kteří uhodli správně, zatímco jejich spoluhráči odpověděli špatně. Mozek účastníků, kteří získali během hry více peněz než ostatní, zaznamenal vyšší aktivitu v „centru odměny“ než u těch, kteří získali stejnou částku. Jak řekl profesor Falk, nejvíce fascinující bylo to, že smutek z faktu, že ,mám méně‘, je silnější než radost z toho, že ,mám více‘.

Podle Falka výsledky experimentu odporují ekonomické teorii, která počítá pouze z výší odměny. „Porovnání s odměnami druhých lidí by neměla hrát v ekonomické motivaci žádnou roli,“ řekl. Je to vůbec poprvé, kdy byla tato hypotéza vyvrácena nezvratnými důkazy. Samozřejmě to neznamená, že výše ohodnocení nemá na „centrum odměny“ žádný dopad. Vyšší podráždění bylo zaznamenáno při odezvě na 60 než na 30 euro. „Zajímavé zjištění, které vyšlo z naší studie, je to, že relativní hodnota výdělku jedince hraje tak důležitou roli.“ Výzkumníci budou zjišťovat, jestli to samé platí i pro ženy. Tým plánuje také sérii experimentů s Asijci, aby zjistil, jak je soutěživé myšlení ovlivněno kulturními faktory.

(Lidové noviny. www.lidovky.cz)Zpátky