Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2008


Poznámka k vládním dotacím (Ať v Česku, Austrálii nebo kdekoli jinde)

Vratislav Bejšák

Z různých médiích se dovídáme jak vláda dala na nějaký účel obrovskou sumu, či nějaká organizace věnovala milionovou částku na pomoc tam či onam. Vypadá to báječně a úžasně jen proto, že nám nikdo nikdy neřekne, JAKÝM způsobem se uvedené peníze utratili.

Zdravotnictví je na tom velmi špatně, nedostává se peněz, nemocnice chátrají a i noviny a televize podporující vládu se musí občas zmínit o do očí bijících problémech.

Tak stát vydá prohlášení: Uvolňujeme 200 milionů na podporu zdravotnictví. Všichni jásají, média, nemocnice i občané, konečně bude všechno v pořádku. Ale kupodivu ono se nic nezměnilo, všechno jde dál jako předtím. Co se stalo? Nikdo nic neřekne, proč také . Peníze se sice utratili, ale na REKLAMU, koupil se pro televizi seriál o nemocnicích, televizi a novinám se zaplatilo přes 100 milionů za reklamy typu: „Naše zdravotnictví je jedno z nejlepších na světě", „Vládá otevírá nové nemocnice" a za pozitivní články v časopisech a denním tisku. Pouze 40 milionů se utratí na nejhorší záplaty, ale o těchto zaplácnutých záplatách se pak bude mluvit denně a s velkým jásotem po několik týdnů.

Televize, radia a noviny za to, že jim vládní strana XY dala přes 100 milionů, bude právě tuto stranu podporovat v příštích volbách tím, že jí dá nejlepší vysílací časy či místo v tisku, o neúspěších opozice se začne více psát na prvních stranách a o kopancích vládní strany se buď psát nebude, nebo tak, aby to vypadalo úplně jinak a nebo někde až na 27. straně vlevo dole.Zpátky