Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2008


Dát si dvě deci Masaryka?

Tomáš Fránek

Získat pro firmu a chránit si v Česku značku Masaryk je nepřípustné - jde o historický symbol spojený s českou státností a firmy si ho jako značku přivlastňovat nesmí. Přesvědčil se o tom podnikatel z jedné části státu, který Tomáš Garrigue Masaryk zakládal - známý slovenský vinař Alojz Masaryk ze Skalice. Ten se totiž v Česku snažil zapsat stejnou značku, kterou používá pro své vinařství. Slovo Masaryk tam doplňují čtyři černé trojúhelníky.

V Česku ale Úřad průmyslové vlastnictví značku Masaryk zapsat odmítl. "Slovo Masaryk je v České republice vnímáno především jako příjmení prvního československého prezidenta. Přihlašované označení tudíž představuje znak vysoké symbolické hodnoty, což je důvodnou překážkou jeho zápisu do rejstříku ochranných známek," uvedli zástupci úřadu už při prvním odmítnutí zápisu značky.

Vinař Masaryk se ale nevzdal a odvolal se. Podle něj se jeho značka nemůže ztotožňovat s příjmením prvního československého prezidenta. A uvedl také na základě zprávy Krajského archivu v Nitře, že je v příbuzenském vztahu s nejstarší generací rodu Masaryků. "Jde o rozhodnutí protiústavní a protizákonné. Nemohu tak u úřadu ani zaregistrovat celé své jméno, jsem navždy svým příjmením diskvalifikován," uvedl v odvolání Alojz Masaryk a označil odmítnutí zápisu známky za diskriminaci z národnostního důvodu.

Ale s odvoláním neuspěl, předseda úřadu Karel Čada rozhodl, že značka Masaryk registrována nebude. "Způsob řízení o této přihlášce ochranné známky nelze považovat za diskriminaci z důvodu národnostního původu přihlašovatele, neboť zápisná způsobilost přihlašovaného označení byla posuzována pouze na základě zákonných předpisů platných v České republice," uvedl v rozhodnutí předseda úřadu. "Úloha Tomáše Garrigue Masaryka při vzniku Československé republiky je natolik nepřehlédnutelná, že má charakter historického symbolu spojeného s českou státností. Z těchto důvodů je přihlašované označení vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek," uvedl úřad ve zdůvodnění svého rozhodnutí. Alojz Masaryk ještě může verdikt zvrátit u soudu.

Slovenský vinař není první, kdo si chtěl zapsat značku Masaryk. Už v polovině devadesátých let úřad odmítl zapsat značku pro německou firmu vyrábějící cigarety. Naopak platná je značka Masaryk Science Park pro developerský projekt v Praze. Na rozdíl od Masaryka má nynější prezident Václav Klaus konkurenci mezi značkami především v Německu. V mezinárodní databázi značek je několik značek Klaus zapsaných pro německé firmy a podnikatele. V Česku ale úřad odmítl zapsat značky Klaus například pro kravaty nebo obleky.

(Aktuálně.cz)Zpátky