Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2009


Test narcismu

Karel Hvížďala

Čím dál častěji bývá v souvislosti s našimi vrcholnými politiky používáno v médiích i v hovorech mezi občany slovo narcis či narcismus, někdy se dokonce hovoří o patologickém narcismu, aniž je však vysvětleno, co toto slovo znamená. Ve slovníku cizích slov najdeme: sebeláska, přeceňování svých schopností a zamilovanost do vlastní osoby. Patologický narcismus je pak zřetelnou poruchou chápání hypertrofované vlastní hodnoty. Tato nemoc má vždy kořeny v dětství, přestože pacienti vždy tvrdí, že bylo „normální“, a je vázána na poškozený vztah k matce. Tolik obecné definice, otázka ovšem je, kdy se tato odchylka od normálu stává nemocí, a může tudíž ohrožovat jiné.

Na to mají psychologové test DSM-III-R, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, který tímto veřejnosti předkládám, abychom si mohli na výše uvedené otázky sami alespoň částečně odpovědět a věděli, s kým máme co do činění a co od nich můžeme ještě čekat.

Podle psychologů musí být při diagnóze narcise splněno přinejmenším pět z následujících kritérií:

1. Na kritiku narcis reaguje vztekem a vnímá ji jako ponížení, a to i tehdy, když to někdy nedává najevo. Oprávněnost ho nezajímá.

2. Využívá mezilidské vztahy k tomu, aby s pomocí druhých dosáhl vlastních cílů. Někdy tak činí i velmi rafinovaně a dokáže myslet na několik tahů dopředu.

3. Neustále prezentuje přehnaný pocit vlastní hodnoty. Přeceňuje vlastní schopnosti, vzdělání a nadání a očekává, že mu i bez výjimečného výkonu bude věnována zvláštní pozornost. Je přesvědčen, že už jeho přítomnost znamená ocenění těch ostatních v sále.

4. Bývá často přesvědčen o tom, že jeho problémy jsou jedinečné a že mu jen velmi omezený počet lidí dokáže porozumět.

5. Neustále se zabývá fantaziemi o neomezeném úspěchu, moci, lesku, kráse. Mimořádně dbá na ošacení, doplňky, hodinky atd.

6. Klade velké nároky a má přehnaná očekávání na přednostní jednání, domnívá se například, že vždy musí hovořit první, že nikde nemusí stát frontu atd.

7. Vyžaduje neustálou pozornost a obdiv.

8. Vykazuje nedostatečnou empatii: nedokáže poznat a vycítit, jak se druzí cítí, je pohoršen, když se někdo s ním odmítne setkat i z vážných důvodů.

9. Vnitřně je nesmírně zaměstnán pocity závisti vůči svým skutečným i domnělým soupeřům.

(Blog.aktualne.cz)Zpátky