Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2009


Kniha Sidonie Dědinové Pyrrhovo vítězství Edvarda Beneše

Tomáš Krystlík

Německo-česká autorka a bývalá redaktorka z RFE v Mnichově, Sidonia Dědinová, v Česku známá čtenářům především knihou Edvard Beneš likvidátor, přeložila z originálu vydaného v Německu svůj dokumentární román Pyrrhovo vítězství Edvarda Beneše, který volně navazuje na její předchozí knihu Edvard Beneš likvidátor. Je to mnohovrstevnatý příběh lidí v těsně poválečných časech s odbočkami do nedávné minulosti či přítomnosti, který spojuje společný jmenovatel: vyhnání českých Němců, prezident Edvard Beneš a českoslovenští politici, kteří se snad s výjimkou komunistů považovali všichni za demokraty.

Obdobně jako její předchozí kniha bude Pyrrhovo vítězství Edvarda Beneše představovat pro dost čtenářů značný šok. A to ve dvou možných směrech: jedni, že dosud nic takového netušili a předkládané příběhy budou pro ně možná dost velkým překvapením beroucím jim iluzi o počínání českého národa, druzí, jakožto strážci národní čistoty, budou otřeseni z toho, že si někdo vůbec dovolil napsat pravdu o prezidentu Budovateli a národu holubičích povah. Ti druzí budou autorku zatracovat za pomlouvání Čechů, avšak kromě prskání a vyhrůžek na autorčinu adresu se na nic jiného nezmohou, zejména ne na vyvrácení předkládaných příběhů a faktů. Líčené osudy pocházejí ze svědectví přeživších českých Němců a to buď zaznamenaných bezprostředně po jejich příchodu do americké zóny v Německu (všechny tehdy zaznamenané výpovědi byly učiněny pod přísahou s právní sankcí za křivou výpověď - Němci na rozdíl od Čechů brali a berou z toho vyplývající sankce vážně ), nebo od lidí, kteří se autorce sami přihlásili. Skuteční lidé se tedy stali v této knize románovými postavami.

Jako jakýsi kontrapunkt těchto příběhů slouží v románě uvedená doslovná znění projevů československých státníků a politiků, zejména prezidenta Beneše, která ho usvědčují jako vraha zpoza psacího stolu. Tento termín (Schreibtischtäter) se objevil poprvé v souvislosti s procesem proti Adolfu Eichmannovi a označuje člověka, který vlastní rukou nikoho nezabil, ale způsobil svým jednáním vědomě smrt mnoha lidí. I čtenář, který je s tímto úsekem dějin detailně seznámen, najde v knize otřesné pasáže, které mu dosud nebyly známy.

Vše je dokresleno dialogy vedoucích politických činitelů československého státu, které se v podobě, jak je předkládá autorka, mohly odehrát, nebyly však většinou v písemné formě doslovně zachyceny, vycházejí však z listinných podkladů, svědectví a knižních pamětí. Ale, jak řečeno, je to román.

Sidonia Dědinová: Pyrrhovo vítězství Edvarda Beneše. Dokumentární román. OFTIS, Ústí nad Orlicí 2008, ISBN 978-80-7405-016-9. Žádejte u knihkupců. Knihu lze také zakoupit přes webovou stránku www.oftis.cz a zaplatit ji pomocí PayPal nebo kreditní kartou. Pro všechny případy e-mailová adresa nakladatelství: vydavatelstvi@oftis.cz. Pro čtenáře z Evropy bude levnější variantou (kvůli extrémně drahému portu pro zásilky z ČR do ciziny), objednají-li si knihu u pana Dr. Hanse Mirtese: hans.mirtes@t-online.deZpátky