Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2009


Jak vymoci informace aneb Z úředníka štvanou zvěří

Tomáš Pecina

Jedním ze skrytých půvabů zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím po novele z r. 2006 je, že neposkytne-li povinný subjekt informace, získá žadatel relativně rychle exekuční titul, na jehož základě může "úřad" poslat do exekuce.

Dojde-li k tomu, pereniální vztah mezi občanem a úředníkem se jaksi otočí a z arogantního úředníka se stává inkoherentně blekotající osoba, pokoušející se svým nadřízeným vysvětlit, proč kvůli její indolenci nemůže obec nakládat s nemovitým majetkem a kdo desetitisícové náklady exekutora – a advokáta oprávněného – zaplatí. Pro většinu takto postižených, řekl bych, motivační zážitek na celý zbytek úřednické kariéry.

Tento měsíc posílám do exekuce za neposkytnutí informací hned dvě veřejnoprávní korporace, obec Žďár u Mnichova Hradiště a město Karlovy Vary.

(http://tompecina.blogspot.com)Zpátky