Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2009


S islámem na věčné časy a nikdy jinak

Miroslav Václavek

"Je zakázáno konzumovat výkaly zvířat nebo jejich nosní sekret. Ale jestli jsou přimíchány v malém poměru do jiných potravin, jejich spotřeba zakázána není." Ajatolláh Rúholláh Chomejní.

Islám a jeho mudrci jak vidno jsou odpovědí na všechnu špatnost světa. Naše dekadentní západní civilizace ovládaná dolarem se již rozkládá, a až zhyne, k čemuž dopomáhej Alláh a všichni jeho teroristé, přijde nový lepší svět a ráj na zemi a v nebi panny i mladí chlapci - dle vkusu každého machometánského soudruha. Jen bude nutno dodržovat pár drobností aby soudruh věřící mohl vstupovat do rájů zemských i těch nebeských kde se setká v zahradách Alláhových i s únosci letadel ze dne 11. září 2001 neboť každý spravedlivý kdo zabíjí židy, Američany a jiný nevěřící dobytek bude odměněn.

"Muž může mít sexuální potěšení s malými dětmi. To i v případě, že jde o kojence. Nicméně, by neměl proniknout do vagíny. Jestli ale dovnitř pronikne a děvčátku je protržena panenská blána, pak by měl být odpovědný za její obživu po její život. Tato dívka však nebude počítána jako jedna z jeho čtyř trvalých manželek. Rovněž nebude mít nárok oženit se sestrami onoho dítěte." Ajatolláh Rúholláh Chomejní.

Pokrok islámu je zřejmý a nezastavitelný. Soudruzi, až islám porazí prohnilou západní civilizaci založenou na slabošské demokracii a lidských právech, tak propustíme z vězení všechny pedofily trpící ve vězeních neboť oni byli spravedliví a žili dle koránu a proroka Machometa. A vy nevěřící prasata chystejte své děti.

"Pokud je spáchán čin sodomie s krávou, ovcí nebo s velbloudem, jejich moč a výkaly se stávají nečisté, a dokonce ani jejich mléko už nesmí být spotřebováno. Zvíře musí být zabito co nejrychleji a spáleno, a cena za něj je věnována jeho majiteli tím, kdo s oním zvířetem souložil." Ajatolláh Rúholláh Chomejní.

Jaký klid v duši přináší soulož s krávou. Tomu se může vyrovnat pouze jen studium svaté knihy. Když dojdou křesťanské, židovské, americké nebo nevěřící děti, ale touha lásky zůstává, nanejvýš milosrdný Alláh sesílá svým věřícím skot i brav k potěše, včetně pokynů islámských mudrců co s oním dobytkem - jak lidským tak zvířecím vykonat.

"Pokud muž smilnil se zvířetem a ejakuloval, je následné omytí naprosto nezbytné." Ajatolláh Rúholláh Chomejní.

Ano islám vítězí i na poli hygieny. Ale vám nevěřícím prasatům i když se umýváte třikrát denně nic nepomůže, neboť jen Alláh své děti očišťuje a přináší mír v duši.

„Muž, který ejakuloval a dosud neprovedl omývání se musí vyvarovat následujících aktů: stravování, pití, čtení více než sedm veršů z Koránu, dotýkat se vazby koránu, nebo okrajů jeho stránek, nebo mezer mezi řádky; přenášení koránu svojí osobou; spaní; barvit si své vousy henou, pomazat se tukem nebo olejem." Ajatolláh Rúholláh Chomejní.

To není, holoubci nevěřící, jen tak hned poté se do svatých slov začíst nebo se svojí bradou zaobírat. Korán je posvátný. Však se jeho míru a lásky dočkáte, jen co sestavíme svoji íránskou atomovou bombu. Spravedliví odejdou do ráje a nevěřící do pekla. Každému dle jeho zásluh.

A kdyby snad někdo pochyboval, že jde jen o planá slova: „Jestli dítě zemře v děloze matky a je nebezpečné ho tam nechat, musí být odstraněno nejlehčím možným způsobem; je-li to nutné, může být rozřezáno na kousky; to by mělo být provedeno manželem ženy nebo porodní bábou." Ajatolláh Rúholláh Chomejní.

Pak ho věřící již vyvedou z omylu. Neboť Alláh všemohoucí ví nejlépe. „Afghánská dívka musela být ve vážném zdravotním stavu hospitalizována poté, co jí matka a bratr rozřízli břicho, aby z něj vyňali pětiměsíční plod. Dívka otěhotněla po znásilnění“, napsala agentura AFP s odvoláním na afghánské oficiální zdroje. Rodiče děvčete se pravděpodobně tímto krutým způsobem pokoušeli očistit rodinnou čest. „Znásilnění a těhotenství mimo manželství jsou v afghánské společnosti považovány za zneucťující“, připomněla guvernérka centrální provincie Bámján Habíba Sarabiová. Řekla dále, že předpokládaný násilník byl již zatčen. Nezletilá dívka své rodině, kterou tvoří prostí zemědělci, tajila, že čeká dítě, dodala guvernérka. "Když to rodina před dvěma dny zjistila, svázali jí ruce a nohy, odvedli ji do stáje, kde jí nožem otevřeli břicho a plod jí vyňali," popsala hrůzný čin. Ránu pak dívce sešili velkou jehlou, jaká se používá k sešívání pytlů s moukou. Do rány se však dostala infekce a začala krvácet. Dívka omdlela, což její rodiče nakonec přimělo, aby ji dopravili do nemocnice. "Není na tom dobře," zdůraznila Sarabiová. Ředitel zdravotnické služby v Bámjánu potvrdil, že dívka byla hospitalizována a její zranění zachvátila "vážná infekce".

Přežije li - Inšallah. Zemře li - Inšallah. Islám má odpovědi i řešení. Protože soudruh Alláh vyzbrojil soudruhy věřící svým učením a je veliký. Je akbar. Je cool. Je in.

Volali to palestinští mučedníci na protiizraelské demonstraci před úřadem České vlády. Teď už jen neschválit ten radar.Zpátky