Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2009


Altner neuspěl

Právník Zdeněk Altner u Ústavního soudu neuspěl. Majetek ČSSD nevykazuje znaky úpadku, proto na něj soud neprohlásil konkurz. Právník navíc neprokázal oprávněnost svých pohledávek. Vyplývá to z elektronického archivu soudu. Ústavní soud (ÚS) bez veřejného jednání odmítl Altnerovu stížnost proti rozhodnutím pražského městského a vrchního soudu.

Advokát se už několik let snaží vysoudit peníze, které mu prý sociální demokraté dluží za právní služby v úspěšném sporu o Lidový dům. Altner své pohledávky ke konci roku 2006 vyčíslil na více než 19 miliard korun, přičemž odměna samotná je asi 93 milionů, zbytek činí penále a smluvní pokuty. Tato částka každým dnem právě vzhledem k vysokým sankcím narůstá. Podal mnoho žalob a stížností, jen k Ústavnímu soudu jich přišlo několik desítek. Dosud Altner neměl úspěch. Podle advokáta Milana Hulíka, který ho zastupuje ve věci konkurzu na majetek ČSSD, ale spor se sociální demokracií nevzdává. "Má namířeno k Evropskému soudnímu dvoru," řekl.

Altnerova pohledávka vůči ČSSD se podle advokáta nyní pohybuje kolem 23 miliard korun, zatímco hodnota majetku sociální demokracie je zhruba půl miliardy. Kdyby musela sociální demokracie tuto částku vyplatit, tak by úpadek vykazovala. Argument Ústavního soudu, že ČSSD znaky úpadku nevykazuje je proto diskutabilní, soudí Hulík.

Advokát zpochybnil i další argument, že Altner neprokázal oprávněnost svých pohledávek vůči ČSSD. "Vždyť má smlouvu se sociální demokracií, kterou nikdo nezpochybnil. Já nevím, co už by mělo být více k prohlášení oprávněnosti pohledávky," prohlásil Hulík. Pohledávka 23 miliard k dnešnímu dni byla vypočtena podle dohodnutých sankcí ve smlouvě, zdůraznil.

"Jsem rád, že i Ústavní soud potvrdil správnost našeho postupu, protože od samého počátku bylo zřejmé, že doktor Altner svým návrhem na prohlášení konkurzu na majetek ČSSD se pouze vyhýbá řešení vzájemných sporů standardní cestou," reagoval na verdikt ústřední tajemník sociální demokracie Jiří Havlíček. Dodal, že Altner konkurzní řízení zneužil k vymáhání svých domnělých nároků. Návrh na prohlášení konkurzu zamítl předloni v červnu Městský soud v Praze, loni v polovině února potvrdil rozhodnutí vrchní soud. Altnerovi se prý nepodařilo prokázat výši svých nároků. Další navrhovatelé, kteří jej podpořili, podle soudů nepředložili důkaz, že jsou skutečně věřiteli strany. ČSSD pokládala návrh na prohlášení konkurzu od počátku za nesmyslný.

Podle ústavní stížnosti se soudy vůbec nezabývaly prověřením stavu předlužení ČSSD, čímž porušily základní práva dlužníka a ústavní princip rovnosti účastníků řízení. Navíc prý oba soudy protiprávně zpochybnily závazky ČSSD plynoucí z mandátní smlouvy z roku 1997. "Tím poskytly ČSSD nejen nepatřičnou výhodu, nýbrž výhodu porušující celou řadu ústavních principů podmiňujících existenci právního státu," uvádí stížnost.

Altnerova stížnost je podle ústavních soudců zjevně neopodstatněná. "Projednávané podání představuje další z řady jeho argumentačně obdobných ústavních stížností, ze kterých většina byla Ústavním soudem již v minulosti odmítnuta," uvedl senát se zpravodajkou Dagmar Lastoveckou. Soudci také odmítli předložit kauzu Evropskému soudnímu dvoru.

Pozn. red. CS-magazínu: Je to již čtvrté rozhodnutí ÚS ČR na výslovnou politickou objednávku. Předcházely: kauza Dreithaler (presumpce politické odpovědnosti za vládu nacionálního socialismu), kauza Lidový dům v Praze (jeho přiřčení ČSSD), skrytá kauza Kinský (restituční nároky se smějí posuzovat pouze podle restitučních zákonů).

(ČTK)Zpátky