Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2009


Kolísavé kouzlo internetu

Štefan Húsek

Internet, jak slovo samo etymologicky vypovídá, využívá sítě jako komunikační prostředek. Síť se prostírá mezi mnoha účastníky. Přímé označení symbolem státu umožňuje účast v internetové mezinárodní síti. Existuje zde výhoda, že se elektronicky "zdrátovaní" mohou prakticky okamžitě dorozumět přes hranice země. Navázání spojení závisí pouze na rychlostní variantě internetu. Rychlá výměna myšlenek, citů a nápadů v situaci, která tlačí svou aktualitou nebo jinak spěchá, je možná. To je jedna strana spojení. Má ale ještě stranu druhou.

Na této druhé (přijímací) straně může být nálada, atmosféra a momentální situace diametrálně odlišná od vysílacího protějšku. Plynou z toho zhruba tři důležité důsledky:

- reakce (odpověď) nenásleduje bez prodlení

- příjemcova nálada leží v jiné rovině a není schopná rezonovat s danou atmosférou

- příjemce neodpoví ve správném duchu

Tyto hlavní možné diskrepance mezi zasláním a příjmem internetové zprávy (mailu/dopísku) provází elektronickou poštu a mohou značně kalit radost ze spojení.

Jsou lidé, kteří se internetem zabývají denně, jiní týdně či měsíčně, případně potřebují ještě delší lhůtu, než se dostanou k odpovědi. Tím se takový druh pošty neliší příliš od běžné dopisové korespondence. Dlouhé odpovídací lhůty mohou, ale nemusí bezpodmínečně vylučovat osobní přístup komunikačních partnerů.

Vlastní-li účastníci komunikace větší počet internetových adres, inklinují k méně až žádným osobním projevům. Následuje kopírování a zasílání písemných, kreslených nebo obrázkových hotových produktů systému o různé duchaplnosti. Vedle povrchnosti a kýče se vyznačují často reklamním charakterem. Lze mezi nimi, byť poskrovnu, nalézti i produkty autorů, kteří pojedli vtipnou kaši. Volba těchto produktů internetu určených k zaslání probíhá velmi spontánně a jedná se o ryze osobní věc. Co se líbí mému partnerovi v elektronické poště, nemusí se však líbit mně a obráceně. Riziko máme tedy po ruce.

Největší předností internetu je však rychlé poskytování informací k poučení. U dětí to znamená, že preferují internet před učením. Klikání vyžaduje méně času než učení, ale skoro netrénuje mladou mysl. Neužívané nervové buňky leniví. Kromě toho je k vytvoření názoru potřeba projít několik základních dokumentů a promyslet je. Mladí očekávají, že to někdo udělá za ně. Chtějí přijít k hotovému. Trénují mozek k orientaci ve velkém množství materiálu. Podobně jako střílení - při spatření cíle zaútočit.

Počítačové hry pěstují různé úrovně přemýšlení. Podstatné je, dostat se vždy na vyšší stupeň. Přemýšlet a jít do hloubky je o něco víc. Tuto vlastnost internet postrádá. Zabraňuje průniku do další roviny. Mělo by se s tím počítat jako s nedostatkem.

A ještě následující : I zapřisáhlý uživatel (moderně user) internetu by měl někdy vzít do ruky pero nebo propisovačku a napsat místo mailu klasický dopis. Potrénovat rukopis. Neučiní-li tak, může počítat s tím, že se jeho písemný projev stane časem buď nečitelným nebo primitivním.Zpátky