Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2009


Slabá švýcarská péče o děti

Štěpán Húsek

Podle šetření organizace Unicef je o děti ve Švýcarsku pečováno nedostatečně. Toto překvapivé zjištění bylo učiněno na základě následujících deseti kriterií:

1) jednoroční dovolená rodičů při poloviční mzdě

2) státní plán podpory méně situovaných dětí

3) subvencovaná péče o 25% dětí mladších tří let

4) 80 % dětských vychovatelů s odborným vzděláním

5) 50 % těchto vychovatelů si zvyšuje dál svoje vzdělání

6) v předškolním věku připadá na jednoho vychovatele nejvýše 15 dětí

7) na výchovu dětí se vydává 1 % národního důchodu

8) pod hranicí chudoby žije méně než 10 % dětí

9) všechny děti mají přístup ke zdravotní péči

10) zdravotní péče pro děti v předškolním věku je zdarma

Vyšetřeno bylo 25 průmyslových států. Hlavní zřetel byl věnován jejich postoji k péči o děti mimo rodinu, jakou kvalitu tato péče má a jakou roli hraje sociální okolí dítěte. Ve společnosti, kde oba rodičové pracují a péče o dítě se stále obohacuje a roste, je podobné šetření důležité. Tři čtvrtiny tří- až šestiletých dětí se totiž dnes nachází v péči mimo rodinu.

Švýcarsko se umístilo až na 18. (!) místě z vyšetřovaných 25 zemí. Z deseti uvedených kritérií splňuje pouze tři. Všechna kritéria plní jediná země - Švédsko. Všichni ovšem víme, že je to za cenu velmi vysokých daní zde, které se pohybují kolem 50 % příjmu. Investice do budoucích generací považují však Švédové za nutné a dovolí si je. Island, Dánsko, Francie, Norsko a Finsko dosahují třikrát většího počtu bodů než Švýcarsko. Kanada, Austrálie a Irsko překvapí počtem bodů nižším než tři.

Ve Švýcarsku mají při 14 týdnech mateřské dovolené rodiče málo času k vybudování hlubšího vztahu k dítěti v prvních měsících jeho života. Může i nemusí to být na závadu. Ovšem, ne vždy dostatečně vzdělaní jsou vychovatelé a celkově chybí jednotný školní systém. Na vyšetření je zajímavé, že Maďaři (8. místo) a Slovinci (10. místo) dosahují dvakrát lepších výsledků než Švýcaři. Teprve za Maďarskem a Slovinskem leží tak hospodářsky vyspělé státy jako Rakousko (11. místo), Holandsko (12. místo), Anglie (13. místo), Německo (14. místo), Itálie (15. místo) a Japonsko (16. místo). Ještě Španělsko a Portugalsko jsou lepší než alpská republika.

Se stanovením kvality péče o děti bylo započato i v České republice a na Slovensku. Pro tyto země by mělo být, podle mého názoru, zavedeno ale ještě 11. kritérium: rodičovská finanční podpora dětí. Tato dociluje v obou těchto zemích takového stupně, že to možná dorost nejen kazí, nýbrž mu bere vlastně iniciativu. A kolik je v Čechách a na Slovensku Balzacových "Otců Goriotů", patří již k jinému tématu.Zpátky