Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2009


Z Netanjahuova programového prohlášení

Johannes Gerloff

K rádoby atomové mocnosti Íránu:

Největší hrozbou pro lidstvo je dnes spojení radikálního islámu s atomovými zbraněmi.

Nabídka arabským vůdcům:

Jsem ochoten se kdykoliv a kdekoliv s vámi setkat. Jsem ochoten cestovat do Damašku, Rijádu, Bejrútu nebo kamkoli jinam, včetně Jeruzaléma.

K mírovému procesu:

Izrael je vázán mezinárodními dohodami a očekává také od všech partnerů, že tyto dohody budou dodržovat. Nechci válku. Nikdo v Izraeli nechce válku. K míru je potřebná odvaha a upřímnost na obou stranách, ne jen ze strany Izraele.

Palestinské vedení…

…se musí vzchopit a říci: "Konec násilí. Uznáváme právo židovského státu v této zemi a jsme ochotni žít zde s vámi bok po boku v opravdovém pokoji." Základním předpokladem pro ukončení konfliktu je otevřené, závazné a nedvojznačné uznání Izraele jako národního státu židovského lidu.

Kořenem konfliktu…

…je a zůstává odmítání uznat právo židovského národa na vlastní stát v jeho historické vlasti.

Právo židovského státu Izraele na existenci…

…nepramení z holocaustu, ale z tří a půl tisícileté historie židovského národa. Judsko a Samaří je zemí našich praotců. Naše právo na svrchovaný stát zde, v izraelské zemi, vychází z prosté skutečnosti: toto je vlast židovského národa.

K heslu "území za mír":

Odpovědí na každý ústupek z naší strany byla jen další vlna masivního teroru. Hamás na jihu i Hizballáh na severu trvají na svém závazku "osvobodit" izraelská města jako Aškelon, Beer-ševu, Akko nebo Haifu.

Problém palestinských uprchlíků…

…musí být řešen vně hranice státu Izrael, protože návrat palestinských uprchlíků do Izraele ohrožuje jeho existenci jakožto židovského státu. Že to možné je, dokázali jsme sami v obdobné situaci. Koncem čtyřicátých a začátkem padesátých let maličký stát Izrael dokázal úspěšně začlenit statisíce židovských uprchlíků, kteří museli opustit své domy a veškerý majetek v arabských zemích.

Palestinský stát…

…musí být demilitarizovaný - bez armády, bez svrchovanosti nad svým vzdušným prostorem, s účinným kontrolním systémem proti pašování zbraní a bez možnosti uzavírat vojenské pakty. Nicméně: Musíme se podívat do očí pravdě: v naší vlasti žije početné palestinské společenství, kterému nechceme vládnout, nechceme nad ním panovat, nechceme mu vnucovat naši vlajku ani naši kulturu.

Osady…

…nebudou nově zakládány. Žádná další půda se nebude v jejich prospěch vyvlastňovat.

Židovští osadníci…

…nejsou ani nepřáteli národa ani nepřáteli míru. Tvoří nedílnou součást našeho národa, jsou hodnotově orientovanými průkopníky a sionistickým společenstvím. Je jim třeba zjistit podmínky pro normální život a pro výchovu jejich dětí, stejně jako všude jinde.

Palestinci…

…si musí zvolit mezi cestou míru a cestou Hamásu.

K Hamásu:

Izrael nikdy neusedne k jednacímu stolu s teroristy, kteří usilují o zničení židovského státu.

K unesenému izraelskému vojákovi Giladu Šalitovi:

Je naší povinností zajistit mu návrat domů ve zdraví a v bezpečí.

Benjamin Netanjahu uzavřel svou řeč citátem z proroka Izaiáše (kapitola 2, verš 4): "Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji." A dodal: "S Boží pomocí se už nebudeme učit válčit. Budeme se učit míru."

(www.israelnetz.com)Zpátky