Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2009


Každé třetí romské dítě navštěvuje zvláštní školu

Romští žáci navštěvují bývalé zvláštní školy mnohem častěji než jejich neromští vrstevníci. Definitivně to ukázal do jisté míry kontroverzní projekt ministerstva školství, které spočítalo romské děti na základních školách.

Z výsledků, které mají LN k dispozici, vyplývá, že z celkového počtu všech romských dětí navštěvuje bývalé zvláštní školy nebo třídy se speciálními osnovami 26,7 % žáků. Ovšem z celkového počtu neromských dětí navštěvovalo tyto školy pouze 2,17 % žáků. „Zatímco tyto školy navštěvují dvě neromské děti ze sta, u romských dětí jich je třicet ze sta. To je neuvěřitelně velká nerovnováha a kontrast,“ říká náměstkyně ministryně školství Klára Laurenčíková.

Podle jejích slov šetření na školách potvrdilo odhady, ale i předchozí průzkumy například Člověka v tísni. „Výsledek šetření poukazuje hlavně na nevyrovnané vzdělanostní šance romských a neromských žáků,“ dodala. Současná situace je podle ministerstva špatná hlavně proto, že do bývalých zvláštních škol by měly být umisťovány hlavně děti, které mají minimálně lehké mentální postižení. Což se nyní neděje.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky