Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2009


České finance na chvostu Evropy

Radek Šalandra

Evropská komise vyslala České republice další varovný signál. Ve svém včerejším vyjádření (14. 10. 2009 - pozn. red. CS-MAG) upozorňuje na nelichotivou skutečnost, že domácí veřejné finance patří k těm nejhorším v celé Evropské unii. Kvůli tomu se tak Česko stalo součástí skupiny nejrizikovějších zemí.

Evropská komise (EK) z hlediska rizikovosti veřejných financí vede celkem tři skupiny zemí. Česká republika patří do té nejhorší, a to již od roku 2006. Komise navíc upozornila, že české veřejné finance jsou tak jen stěží dlouhodobě udržitelné bez citelné reformy. „Informace o negativním hodnocení naší země Evropskou komisí jenom potvrzuje naprostou nezbytnost reforem veřejných financí v Česku. To se přitom netýká jen roku 2010, ale i dalších let,“ upozornil ministr financí Eduard Janota. Ministr současně připomenul, že jeho úřad musí připravit soubor opatření, která v nejbližších letech povedou ke snížení deficitu veřejných financí na úroveň tří až čtyř procent hrubého domácího produktu (HDP). Dlouhodobým cílem je podle něj deficit pod tři procenta HDP, což je jedno z maastrichtských kritérií pro přijetí eura.

Česká republika má v unii sice jeden z nejnižších celkových dluhů, ale tempo zadlužování velmi rychle narůstá. Za posledních pět let se dluh Česka více než zdvojnásobil a ke konci loňského roku dosáhl magické hodnoty jednoho bilionu korun. A to znamenalo 29,8 procenta HDP. Pro letošní rok se odhaduje nárůst na 33,7 procenta HDP a příští rok už 37,9 procenta. Pokud by ale Česko s dluhy nic nedělalo, začaly by po roce 2020 růst geometrickou řadou. A celá země by tak neodvratně směřovala k bankrotu. V roce 2020 by celkový dluh měl podle nejčernějšího scénáře EK dosáhnout 65,9 procenta HDP, ale v roce 2060 už by měl činit 486,7 procenta HDP.

Celkový dluh České republiky velice rychle narůstá ze dvou hlavních důvodů: kvůli deficitu státního rozpočtu a kvůli nesplácení (neumořování) závazků. Podle informací ministra financí Janoty za 15 let Česká republika nesplatila ze svých dluhů ani korunu! Na všechny své závazky si neustále půjčuje.

Ranou pro státní dluh bude i letošní schodek rozpočtu. Ministerstvo financí původně plánovalo, že deficit dosáhne 3,9 procenta hrubého domácího produktu, ale v současnosti odhaduje propad hospodaření až na 5,5 procenta HDP. Při neschválení úsporného balíčku se deficit odhadoval až okolo sedmi procent HDP. Do třetí, nejrizikovější skupiny z hlediska zdraví veřejných financí kromě Česka patří také Kypr, Irsko, Řecko, Španělsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Rumunsko, Slovinsko, Velká Británie a dokonce i Slovensko. Právě naši východní sousedé ještě nedávno patřili mezi premianty Evropské unie.

Evropská komise Českou republiku včera současně také upozornila, že je třeba s nelichotivým stavem veřejných financí začít něco dělat. „Náprava veřejných financí si vyžádá ambiciózní konsolidační programy na snížení dluhů a deficitů v následujících letech a hluboké reformy sociálního systému,“ uvedla komise. „Česká republika se při pohledu na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí zdá jako vysoce riziková země. Dlouhodobý dopad stárnutí na rozpočet je podle projekcí z letošního roku nad průměrem EU,“ varovala navíc komise. Češi by podle ní měli dále reformovat svůj sociální systém, aby vylepšili právě dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. „Reformy by ale měly být provedeny tak, aby nevedly k dalšímu propadu během současné hospodářské a finanční krize,“ doplnila EK.

Češi sklízí kritiku EK také za to, že dosud neprovedli žádnou zásadní reformu důchodů. Náklady Česka na stárnutí populace už jsou v současnosti vyšší, než činí průměr Evropské unie.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky