Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2009


Záchody v českých vlacích - stále přímo na koleje

Miloš Šenkýř

Obsah záchodků z drtivé většiny tuzemských vlaků stále končí na kolejích. A nikomu to nevadí, nic dráhy nenutí, aby situaci změnily. Dokonce ani ochránci přírody. To, že do podvozků vlaků instalují záchytné nádoby, je tak vlastně dobrá vůle železničářů.

Záchodky, na nichž „ve stanici nelze“, jsou stále součástí drtivé většiny tuzemských vlaků. Potvrzuje to analýza, kterou na žádost LN poskytly České dráhy. Podle ní například z motorových a přípojných vozů, které slouží převážně v regionální dopravě, má uzavřené WC jen třináct procent. „České dráhy ale pokračují v rekonstrukcích a například jednotky Regionova již mají systém uzavřený. Do dvou let by jich měla být v této podobě pětina,“ sdělila mluvčí drah Kateřina Šubová.

Nevábný obsah na kolejích nezajímá ani hygieniky. „Nepamatuji si, že bychom se něčím podobným zabývali,“ přiznává Hana Pokorná z brněnské krajské hygienické stanice. A problémem se nezabývá ani Správa železniční dopravní cesty, která spravuje většinu tuzemských tratí. Ta by teoreticky mohla ke zlepšení vlakových záchodů tlačit dopravce změnou poplatků, které za možnost použít státní koleje platí. „V současné době neexistuje žádná sleva ani tarif, které by zohledňovaly použití uzavřených toalet vagonů,“ sdělil Pavel Halla ze SŽDC. A dodal, že podobný požadavek ani žádný dopravce nevznesl, a oni o něm proto neuvažují.

České dráhy, které provozují většinu železničních spojů, přiznávají, že za otevřené záchodky ani nikdy žádnou sankci nedostaly. „Snažíme se situaci zlepšovat o vlastní vůli,“ zdůrazňuje Šubová. Podle ní je nejlepší stav u elektrických jednotek, k nimž patří známé „pantografy“, ale i nové soupravy jako CityElefant nebo Pendolino. „Nyní je tam podíl takzvaných vakuových WC přibližně třetinový, do dvou let se dostaneme na čtyřicet procent,“ sdělila. Naopak klasické železniční osobní vagony jsou na tom špatně: z celkového počtu 2251 jich záchodky, jejichž obsah nekončí na kolejích, má jen 124. Do dvou let by dráhy podíl chtěly více než zdvojnásobit, mimo jiné nákupem nových vozů.

Vypouštění obsahu vlakových záchodů je také vypouštěním splašků do volné přírody. Odhady, kolik moči, exkrementů a dalších látek takto unikne, nikdo nevyčíslil - může se jednat o desítky až stovky tun ročně. Přesto ani ekologové s tím problém nemají, a to ani v nejpřísněji chráněných částech republiky, kde jinak přísně hlídají každou stavbu zejména s ohledem na řešení likvidace splašků. „Problém otevřených systémů WC ve vlacích jsme neřešili,“ sdělil stručně Josef Zollpriestr z oddělení ochrany ekosystémů Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava.

Cestující, které LN oslovily na trati mezi Brnem a Českou Třebovou, se shodují, že uzavřené záchody jsou lepší. „Když nic jiného, znamená to úpravu místnosti se záchody,“ svěřil se LN muž, který pravidelně cestuje mezi Brnem a Blanskem. Všichni navíc připomínají, že stav záchodků ve stanicích je často ještě horší, takže je už léta nepoužili.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky