Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2010


Dvě třetiny Čechů by Benešovy dekrety nerušily

Do roku 2005 se pro další platnost dekretů stabilně vyslovovaly zhruba dvě třetiny respondentů. V posledních dvou šetřeních CVVM v letech 2006 a 2007 si to samé ovšem myslela pouze polovina dotázaných, z čehož byl podle CVVM zřejmý určitý kritičtější vztah respondentů k další platnosti dekretů. Teď se však k názoru, že Benešovy dekrety by měly platit i nadále, opět kloní 65 procent lidí. Vyplývá to z listopadového průzkumu CVVM. Osm procent dotázaných se naopak domnívá, že by měly být zrušeny. Zbytek oslovených se k problematice nevyjádřil.

Co se týče odsunu sudetských Němců po druhé světové válce, pozvolna ubývá jeho zastánců. V současnosti jej pokládá za spravedlivý 47 procent dotázaných, za nespravedlivý 36 procent. Různé věkové skupiny obyvatel ale vnímají tento problém rozdílně. Ve skupině nad 60 let pokládá odsun za spravedlivý více než 60 procent dotázaných, zatímco mezi lidmi mladšími 30 let zastává stejný názor pouze 31 procent respondentů. Podle CVVM tu svou roli hraje skutečnost, že mladí lidé se o problematiku odsunu příliš nezajímají.

(zkráceno)

(jm, ČTK)

(iHned.cz)Zpátky