Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2011


Mohutné překvapení třeba před námi

Otto Ulč

V roce 2008 Barack Hussein Obama byl zvolen prezidentem USA s největším počtem získaných hlasů – 69,498.516 – v historii země (Time, 29. 11. 2010). V roce 2010 Obama utrpěl v midterm-volbách do zákonodárných sborů rovněž největší porážku v historii země (The Weekly Standard, 22. 11. 2010).

„Máme Obamu!“ davy kdysi jásaly. Nejen americký národ se jakoby zjančil. Obamova kometa natolik zazářila, že v povědomí přemnoha pozemšťanů získal aureolu mesiáše, globálního spasitele. Tak náramnému triumfu ale měla předcházet procedura známá jako vetting – prozkoumání, prošetření, důkladné prokádrování všech kandidátů, zájemců o vrcholný úřad. Dát k dispozici údaje, dokumenty, důkazy o jejich předchozím životě – předložit všemožné certifikáty, list rodný, manželský (v případě Reagana i rozvodový), lékařské vyhodnocení zdravotního stavu, důkazy o dosaženém vzdělání, plnění daňových povinností, situace finanční, angažovanost investiční.

O operace kandidáta John McCaina, postiženého rakovinou kůže, se média podrobně zajímala, jakož i bohatstvím jeho manželky Cindy, a není známo, že dotyční by nebyli vyhověli. Taková povinnost transparency (průhlednost, upřímnost)ale značně kontrastuje s reakcí Obamy, jenž odmítl odtajnit podrobnosti o svém zdravotním stavu, nedal k dispozici doklady týkající se jeho vzdělání – z Harvardovy univerzity, Kolumbijské univerzity, z Occidental College v Los Angeles, ba ani z tzv. prep school Punahou na Hawaii. Tam žádost o přijetí, obsahující údaje o jeho narození, záhadně zmizela. Nedosažitelná je též dokumentace z Occidental College, na níž Obama byl veden jako zahraniční indonéský student s jménem Barry Soetoro. Teprve teď – po listopadovém volebním fiasku - se objevují hlasy vyjadřující podiv, že na povinnou proceduru onoho vetting se v případě Obamy jaksi zapomnělo.

Zdaleka nejdůležitějším dokumentem je ale Obamův rodný list a zjištění místa jeho narození.. Ústava by ho diskvalifikovala od oprávnění stát se prezidentem v případě jeho narození mimo USA. O předložení rodného listu u soudu usiloval právník Gary Kreep, čemuž Obamovi advokáti úspěšně zabránili. Během prezidentské kampaně 2008 Obamův tým zveřejnil tzv. Certificate of Live Birth. Ten ale tři odborníci (authentification experts) odmítli jako vyložený podvod (obvious phony). Nicméně Obama nadále odmítá předložit autentický Long Form Birth Certificate, obsahující informace o příslušné porodnici a totožnosti přítomného lékaře.

Opakovaná otázka: proč neukázat rodný list a tím se zbavit otravných šťouralů, iniciátorů stále početnějších soudních iniciativ a rovněž si ušetřit další miliony zbytečně vyhozených peněz pro drahé advokáty?

Zmínku si zaslouží role médií, sdělovacích prostředků. Sdělují totiž prahanebně. I nejvýznamnější zdroje kalibru The New York Times, však tolik liberální a postuláty o svobodě slova a projevu tolik zdůrazňující, žádné takové otázky týkající se Obamy si netroufnou prezentovat. Během prezidentské kampaně však přispěchaly na první straně zveřejněným lživým obviněním mimomanželských prohřešků protikandidáta McCaina. Jakákoliv zmínka o pochybách Obamovy neprůhledné minulosti, pokud k ní někdy vůbec došlo, byla bagatelizována, šmahem odmítnuta jako trapnost podivínů, pošuků, pro-ufonů, věřících v řádění zelených mužíků.

Z tiskovin jedinou výjimkou, jež se mi dostala do ruky, byl supermarketový tabloid GLOBE. Vydání z 12. 7. 2010, s palcovými titulky OBAMA WAS NOT BORN IN U.S., obsahuje podrobné svědectví Timothy Adamse, bývalého úředníka, pracujícího s dokumentací rodných listů na Hawaii, jenž potvrdil, že Obamův předložený, tam otištěný dokument, je nepochybný podvod. Vydání z 23. 8. 2010, rovněž s palcovými titulky OBAMA’S SECRET LIFE EXPOSED, obsahuje podrobnosti o jeho rodinných konexích v Keni, jakož i jeho podvodnou manipulaci (SSN - Social Security Number) prokázanou, potvrzenou jinými zdroji. Tohle důkladné mediální embargo vedlo k přesunu ošidné tématiky na internet. Tam začaly kolovat interpretace, dotazy a důkazy v ne vždy zcela věrohodných verzích.

Velmi čilá advokátka Orly Taitz v Los Angeles má mezi svými klienty několik armádních důstojníků odmítajících sloužit pod Obamou, jehož nepovažují za legitimního prezidenta a tím i svého hlavního velitele. Došlo již k desítkám iniciativ soudní cestou se domáhat zjištění, zda Obama je oprávněn zastávat úřad prezidenta. Prozatím všechny soudy, včetně Nejvyššího soudu ve Washingtonu, odmítly se tak ošemetnou záležitostí zabývat (to be denied a full hearing). Toť v zemi světově proslulé soudním projednáváním i těch nejbizarnějších pitomostí. O příčinách takové univerzální neochoty si lze ovšem ledacos myslet.

Hodně zájemců, včetně válečných veteránů, přišlo k zasedání u federálního soudu v Santa Ana, kde se Obamovi advokáti tuze domáhali odmítnutí žalobního požadavku, aby jejich klient musel předložit originál svého rodného listu k inspekci verifikaci a tím by jednou provždy všechny pochyby zmizely. Advokáti se domáhali odmítnutí požadavku – inciativy prý frivolní (frivolous) - a rovněž tvrdili, že toto je nesprávný soud, aby rozhodoval – aniž však specifikovali, jak by správný soud mohl vypadat. Snaha takových obhájců se nedařila a po hodinu a půl trvajícím úsilí, viditelně zfrustrováni od soudu odešli.

Federální soudce (U.S. District Judge) David Carter několikrát zdůraznil závažnost této kauzy a nařídil stání na den 26. ledna 2011. Ovšem, jak už jsem byl před časem napsal, dosavadní zkušenost nabádá ke skeptické opatrnosti – třeba se zas něco zvrtne, soudce rezignuje, onemocní, třeba umřen bude.

Jedna dřívější žaloba amerického důstojníka, který podmínil své nasazení v Afghánistánu svým právem seznámit se s rodným listem prezidenta – svého nejvyššího velitele – se vyřešila zrušením rozkazu na převelení do válečné zóny, čímž i pominul jeho žalobní nárok seznámit se s nedosažitelným rodným listem.

Z nedělního vydání (21. 11. 2010) washingtonského The Examiner z pera Diany Westové se dozvídám o prakticky totožném případu podplukovníka Terrence Lakina, vojenského lékaře, odmítnuvšího své převelení do Afghánistánu bez možnosti se seznámit s Obamovým rodným listem. Dekorovanému důstojníkovi s osmnácti lety služby hrozí vojenský soud (court martial), který se má konat 14. prosince na bázi Fort Meade ve státě Marylandu. Teď, po listopadových volbách, se případu dostává zřetelné mediální pozornosti. Však již průzkum veřejného mínění CNN (červenec 2010) zjistil, že jen menšina, 4 z 10 voličů věří, že Obama se zcela určitě (definitely) v USA narodil.

Došlo teď ke změně nejen ve složení Sněmovny reprezentantů ve Washingtonu, ale i k podstatné transformaci v zákonodárných sborech mnoha států, k převzetí vůdčí role guvernéra reprezentanty Republikánské strany. V roce 2012 se budou konat další prezidentské volby, v nichž Obama bude usilovat o své znovuzvolení. To tedy znamená, že již brzo brzičko, v roce 2011, se kandidáti o dosažení tohoto nejvyššího cíle budou muset registrovat pro účast v nadcházejících primárkách. Což by mělo znamenat, že všichni kandidáti, včetně nynějšího nájemníka v Bílém domě. A taková registrace tentokrát má obsahovat předložení veškerých personálních dokumentů včetně rodného listu. Několik guvernérů včetně států Pennsylvánie, Texasu, snad i Oklahomy se již takto údajně vyjádřilo. Jestliže kandidát potřebnou dokumentaci nedodá, v takovém státě se voleb nemůže zúčastnit.

Včera jsem si dlouze povídal se zkušeným přítelem ve Washingtonu, co že jako bude, stát se může. Nevyloučil pravděpodobnost, že takové iniciativy vyšumí jako v dřívějším případě sudího Cartera. Nebo teda nevyšumí a explodovat bude největší skandál v dějinách této země. A všechno by to mohlo záležet na předložení, na existenci jednoho kusu papíru – definitivní odpovědi, kde že tento mesiáš na svět přišel.Zpátky