Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2012


Allendé kontra Pinochet

MUDr. Jaroslav Lhotka

...

(23)

Po skončení 2. světové války byla v ČSR nastolena vláda kolaborantů s komunisty pod označením Národní fronta. Začal proces vymývání mozků, už od školních let bylo školství v rukou komunistů a odchovanci ministra Zdeňka Nejedlého vychovali generaci neznalých historie českého národa. Tvrdilo se, že 28. říjen nebyl vznikem Československa, ale dnem znárodnění, že bez VŘSR by nebylo 28. října 1918. Nastolením rudého teroru měla být PRAVDA umlčena navždy. Navíc 70. léta byla završením procesu tzv. normalizace, kdy bylo zlikvidováno zbytkové svobodné myšlení Brežněvovou doktrínou.

V první polovině 70. let probíhala v Kambodži genocida rudými kméry Pol Pota, kterému padlo za oběť na 2,5 milionů obyvatel. Miliony obětí komunismu převyšují nacistické zločiny a přesto komunismus ve světě stále funguje. Vojenský puč v roce 1973 v Chile, řízený generálem Augustem Pinochetem, je dodnes kritizován goebbelsovským způsobem, přičemž jde o necelé tři tisíce zabitých a zmizelých komunistů při záchraně demokracie před komunismem.

Marxista Allendé byl trojským koněm Kremlu do Latinské Ameriky. Když se dostal po volbách v roce 1970 v Chile k moci, začal ihned se socializací, jak jsme ji i my prožívali na svou vlastní kůži po 25. únoru 1948. Ze socialistického bloku proudila význačná finanční pomoc v tvrdé valutě pro Allendého kliku. Tu dostal již v předvolební kampani. Allendé byl sionista, implantovaný Moskvou, stejně jako byl sionistou Tito, implantovaný Moskvou do Jugoslávie a sionistka Dolores Ibaruri, implantovaná Moskvou do Španělska. Všichni měli za hlavní cíl způsobit rozvrat křesťanské morálky a náboženství s likvidací Církve. Ve španělské občanské válce (1936-1939) to svobodným zednářům nevyšlo. Proto dodnes nemůžou přijít generálu Francovi na jméno a pomluvy se stále udržují při životě, protože mnoho lidí nezná pravdivou historii. Historie je učitelkou života a když ji neznáme, snadno nás opijí rohlíkem.

Allendé byl původním povoláním učitel. V SSSR prošel marxleninskou záškodnickou školou. V Chile si po vyhraných prezidentských volbách vytvořil útvary lidových milicí a revoluční bojůvky. Ty měly přes 30 tisíc mužů, z toho počtu na 15 tisíc profesionálních zabijáků z Castrovy Kuby, Kolumbie, Mexika, Španělska. Latinská Amerika byla v té době ve varu, zaplavená ideologií „Proletáři všech zemí, spojte se pod rudou vlajkou komunismu“. Zatím chilská armáda měla ve zbrani 26 tisíc vojáků. Generalita kolem Pinocheta byla rozhodnuta znemožnit bolševizaci Chile, a proto v roce 1973 provedla vojenský převrat útokem na prezidentský palác, kde se zabarikádovali Allendovi stoupenci. Tehdy francouzský rozhlas vysílal zvukový přenos z bojů o prezidentský palác. Dav křičel: „Donde es Allendé?“ (Kde je Allendé?) a bojovníci, kteří útočili na palác odpovídali křikem: „Entre cuarentas putas en el palacio!“ (Mezi 40 kurvami v paláci!) Povyk byl doprovázen střelbou. Za chvíli vyhodili oknem mrtvolu Allenda.

Vdova po prezidentovi pak v Buenos Aires sdělila novinářům, že se Allendé zastřelil samopalem, který mu daroval Fidel Castro jako suvenýr z boje o kasárna Montana. Paní Allendová pak dostala při návštěvě Československa finanční pomoc od Husáka z kapes daňových poplatníků. Tak je to dodnes.

Během sedmi let nastolil diktátor Pinochet ekonomický zázrak a dovedl Chile k demokratickým volbám. Vzdal se dobrovolně prezidentského postu v roce 1991, jakmile zjistil, že Chile už není ve smrtelném nebezpečí politického a ekonomického rozvratu, aby mohla přijít o demokracii.

V žádné zemi nezvítězil komunismus bez přednostního budování státní bezpečnosti. Proto také implantovaný Allendé prohrál, že neměl doposud státní bezpečnost a armádu pod svou pravomocí.

Generál Augusto Pinochet žil v letech 1915 až 2006.Zpátky