Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2013


Králíci s krátkýma ušima a aspekty domestikace českého zvířectva

Ross Hedvicek

Jak je vám jistě známo, už drahná léta se zabývám výzkumem v oblasti příčin politického posunu většiny obyvatelstva české kotliny doleva a co vlastně způsobilo současný duševní stav typického Čecha. Pokud nerozumíte této odborné formulaci - tady to máte po lopatě: zajímá mne, co způsobilo, že současní typičtí Češi jsou nemyslící pitomci, většinou voliči exkomunistů a kolaborantů do všech funkci od prezidentské až po posledního poslance a senátora, kteří téměř všichni v nějaké formě uznávající principy komunismu. Jistě uznáte, že to není v souladu se světovým průměrem.

Po přečtení dnešního českého tisku se nabídl i čerstvý příklad takové nemyslící pitomosti. Český ministr zahraničí Cyril Svoboda (taktéž znám coby Rudý Cyril od dob svého vlezdoprdelistickeho (německy: arschkriecherisch) přisluhování a posluhování exkomunistům a coby navrhovatel zákona na zlikvidování Cibulkových seznamů - Češi mají krátkou paměť) chce soudit u evropského soudu USA, Kanadu a Austrálii, protože vyžadují od občanů ČR vstupní víza do svých zemí. Další světový rekord pro Českou republiku! Češi jsou mistři! Takového blbce nemají ani v Americe, a to tu máme pěknou sbírku volů na výběr, alespoň podle názoru otevřené množiny Čechů (necítíte-li se doma v teorii množin, zeptejte se profesora RNDr. Vopěnky, CSc, rád vám ji prosvětlí, aniž by vás prolustroval).

Dlouhou dobu jsem se zabýval teoriemi, že je to něco z oblasti genetické degenerace, až tu nedávno mi bylo vysvětleno z české akademie věd - viz http://www.cas.cz, že to prý není otázka genetiky, ale otázka domestikace. Vzhledem k mé rozsáhlé publikační činnosti v oblasti všeobecné osvěty mám v dnešní Akademii věd České republiky (pro mnohé překvapivé) velkou řadu příznivců a přátel, kteří nikoliv nepochopitelně chtějí zůstat nejmenovaní. Ovšem, i tak mne vždy rádi informují o čemkoliv novém, co se děje a tak jsem celé ty roky věděl i to, kdy si ten starý idiot Zahradník, Helča Illnerová nebo teď Pačes i byť jen uprdli, zhruba do pěti minut po tomto jejich vědeckém počinu.

Tento přesun těžiště názorů českých akademiků neznamená nic menšího než neolamarckismus. Ano, čtete (už zase) správně - lamarckismus, nikoli lamarxismus. Lamarcka si najdete v internetu, věřil v teorii předávání zažitých vlivů okolí na příští a další generace. Po Darwinovi vyšel Lamarck z módy (to víte, vědci také podléhají módním vlivům), ale v poslední době se objevují vážně indikace, že vše nejede podle Darwina, že i Lamarck měl občas pravdu, i když nečetl Pravdu, jako Češi a Rusi. Největší český neolamarckista je profesor Zdeněk Neubauer z UK (ne z Anglie, ale z University Karlovy, natürlich), který psával Velkému Vaškovi projevy o motýlech, kteří zatřepají křídly v Česku a v Karibiku se strhne bouře, která mi pak nabourává domeček. Zdeněk byl kámoš Ivana Havla (= brácha Velkého Vaška), což je šéfredaktor časopisu Vesmír, kam Zdeněk psával coby Neubauer, ale když jeho teorie se zdály příliš divoké, tak jako Josef Babor (což stálo naše informativce dosti úsilí zjistit).

Nyní vám tedy mohu odpovědně předložit nejnovější vědecké vysvětlení krize ve vědě a společnosti v současné České republice, nástupnickém státě komunistické ČSSR s legální kontinuitou k témuž komunistickému státu, jak mi to bylo vysvětleno skutečnými odborníky z Prahy. A jak je známo - v Praze vědí všechno nejlíp.

Podle této teorie došlo k postupně dědičné degradaci myšlenkových postupu a morálních a charakterových hodnot následkem dlouhotrvajícího vlivu komunistické ideologie na denní život obyvatelstva. Pokud vám "postupná degradace" zní příliš cizojazyčné, máte plnou volnost si náhražkové myslet "postupná degenerace", dříve se tomu říkalo dege-rege, nebo zkrátka dege. Moje původní teorie byla genetická. I když mi také byla předložena vědci z Prahy, přijal jsem ji za svou, jsa patřičně vzdělán v historii a genetickém amatérismu Johanna Gregora Mendela (Gregor Mendel, Sigmund Freud, Edmund Husserl, Kurt Goedel a Josef Schumpeter to byli všichni špičkoví rodáci z naší Moravy, tudíž to nebyli Češi, jak si ti výjimečnější mezi vámi Čechy jistě povšimli, či snad ne?). Šlo o králíky. I když nezbytně nemuselo. Například Walter C. Willett (Harvard University) ve své publikaci Balancing life-style and Genomics Research for Disease Prevention; Science vol. 296, 26 April 2002, přináší argumenty, které lze interpretovat tak, že drtivá většina českých duši je nemocná, tedy i česká společnost jako celek je nemocná a je tudíž vědecko metodologicky přirozené, že po rychle se množících králících jsou Češi jen o něco méně vhodnými studijními objekty z hlediska interakce vlivů faktorů jak genetických, tak i prostředí. Bytí Čechem je multifactorial disease (= komplexní nemoc). Ale zpět ke králíkům.

Jistě znáte někoho, kdo doma chová králíky a nebo dokonce je chováte sami. Na příkladu králíků genetiku může zkoumat i běžný člověk bez komunistického vzdělání, protože králíci se, jak známo, množí ... jako králíci. Takže máte svůj chov králíků a budete z něj systematicky vyřazovat všechny králíky s dlouhýma ušima. Králíky s krátkýma ušima necháte být, ať si dupou, jak chtějí. Nebude trvat příliš dlouho a zjistíte, že máte pouze králíky s krátkýma ušima, noví králíci se rodí taky jen s krátkýma ušima a když se sem tam narodí králík s dlouhýma ušima, tak ten pomýlený králík a zrádce najde díru v králičáku a pod plotem uteče k sousedům. Když neuteče, tak ho jako stejně majznete topůrkem od sekyrky za uši, uděláte pečínku a v králičáku máte zase jen a jen králíky s krátkýma ušima.

To bylo prosím mé genetické zdůvodnění degenerace českého národa za doby komunistické vlády. Začalo to hned v osmačtyřicátém vylučováním nekomunistických studentů (= králíci s dlouhýma ušima) z vysokých škol, na kterém se podíleli i dodnes či donedávna žijící sametoví velikáni a ptáci Kohout a Pelikán nebo různí Mlynářově a Klímové a pokračovalo zavedením rychlokursu pro komunistické kádry (za půl roku maturita, za dva roky doktorát a po sametu rektorát) a končilo to tím, že si komunisté udělovali doktorské tituly sami mezi sebou - známý titul RSDr., který je dodnes používán mnoha poslanci ČR. Proběhly generace, doběhla degenerace a žádní králíci s dlouhýma ušima se už v československé inteligenci nevyskytovali, buď byli zrádci za plotem u imperialistické a revanšistické sousedky, s kterou se nebavíme, a nebo byli po smrti. Nová generace československé inteligence (=králíků) byla počata u plotu či za stodolou, ale hlavně jen s krátkýma ušima. Pokud se někde vyskytl králík s podezřele dlouhýma ušima, ke vzdělání nebyl přijat pro délku uší nebo nevhodný třídní původ - o to se většinoví králíci s krátkýma ušima, kteří byli u moci už postarali. Výsledkem 42 let byla zcela homogenní populace králíkárny, tedy ČSSR, s výhradně krátkouchými králíky. A to je současný stav a těžko se to okecavá, natož dokazuje pravý opak.

Je otázkou, jak situaci v přijatelné době změnit - čekat nečinně, že to změní matka příroda - to bude trvat bez nucené selekce alespoň trojnásobek časového úseku, při němž došlo k této degeneraci. Jak to změnit rychleji?

Návrh pověsit krátkouché králíky za uši v naději, že se jim ty uši prodlouží, zatím žádným hlasováním neprošel. Návrh na návrat dlouhouchých králíků z druhé strany plotu od sousedky, aby trochu zamíchali genetickým poolem taky neprošel. Že prý by vyžadovali své staré kotce, které už mezitím mají plné svých bobků krátkouší králíci, kteří se jich nechtějí vzdát! Zde dochází k jevu známém ve vědeckém světě jako "mutational meltdown" - neboli krátkouší králíci už jsou geneticky tak zdegenerovaní a zblblí, že už jim chybí i pud sebezáchovy a jsou sami proti sobě a serou nejraději do vlastního kotce, včetně sraní na ústavu, což rád činí i nejvyšší ústavní králíček s. Rychetský.

Takže výše uvedené je jedna vědecká teorie. Ovšem teď čeští vědci přišli s novou, úplně perestrojkovou teorií, že to není genetická degenerace, ale že je to domestikace! Jako srovnání bylo použito příkladu domestikace vlka a jeho postupná domestikace v psa – v zcela odlišný živočišný druh. Základní premisou je, že za první republiky byli obyvatelé Československá plus minus normální, s běžnými reflexy a hodnotami, co se týkalo demokracie. První "shock to the system" byla nacistická okupace, ze které se běžný obyvatel právě začal vzpamatovávat, když Edvard Beneš se znárodňováním předběhl i komunisty, a pak přišla dlouhodobá vláda komunistů, která neskončila v podstatě dodnes. Slavný pruský stratég von Clausewitz (žádná příbuznost s vaším rezidentem) by řekl, že současná situace v ČR je pokračování komunismu jinými prostředky. A z původně volných, svobodných bytosti, takříkajíc vlků, se prostřednictvím domestikace dvojnohého zvířectva v komunismu, stali zcela ochočení psi, kteří by své komunistické pány nekousli ani za nic, i když jsou biti a nedostávají nažrat - o volnosti ani nemluvě.

A opět docházelo, stejně jako u výše uvedeného příkladu s králíky k procesu známému jako "selective breeding" - kde určujícím faktorem byla komunistická strana. A opět zvířata nevhodná k domestikaci byla eliminována a nebo včas emigrovala. Tím je vysvětlen ten stále se zvětšující rozdíl mezi myšlením nedomestikovaných emigrantů a domestikovaných ratlíků žijících v ČR.

Závazným aspektem této domestikace je, že se z původních zvířat zvyklých svobodě, svobodnému pohybu a starání se sami o sebe se staly úplně jiné živočišné druhy sice vizuálně identické (ovšem mentálně zcela nekompatibilní) s vlky až po zcela odlišně vypadající a hlavně se odlišně chovající ratlíky s třesoucíma se nohama. Dosud jsem že od svých známých českých Lysenků a Mičurinů nedověděl, zda je možné tyto tendence zvrátit.

Tedy zjednodušeně: je možné předělat ratlíka zpátky na vlka?

Nevím. Ale mám stále naději. Češi jsou světoví, Češi to dokáží!!!

K dalšímu studiu:

Walter C. Willett (Harvard University) : Balancing Life-style and Genomics Research for Disease Prevention; Science vol 296, 26 April 2002.

http://www.primitivism.com/sedentism.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Domestication

http://en.wikipedia.org/wiki/Selective_breeding

http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_Species

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Mutational%20meltdownZpátky