Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2003


Hodina katolického náboženství

Gregor Moldavit

Je to už mnoho let, kdy mi moje dcera přinesla ze školy pomačkaný cetlík, ze kterého vyplývalo, ze její učitel katolického náboženství zve rodiče na večerní schůzku. Dotázal jsem se, co se dítě v náboženství za dva roky naučilo a dozvěděl se, že nic. Pan učitel je prý velmi vlídný, ... víc ...


Epos o Gilgamešovi

Gregor Moldavit

Jediné ... víc ...


Kdy končí exulant a začíná emigrant?

Bob Moravec

Když se Jan Ámos Komenský se slzami v očích loučil s vlastí, věděl, že se do rodné země pravděpodobně už nevrátí. Odcházel pro nesouhlas s náboženským útiskem, i z bezpečnostních důvodů. V historii však je veden jako exulant. Když v roce 1948 a později, političtí uprchlíci opouštěli, rovněž se slzami ... víc ...


Není růže bez trní

Bob Moravec

(Pár slov k článkům v CS- magazínu o "našich" Němcích.) Měl jsem a mám mezi Němci hodně dobrých přátel. Jezdil jsem léta na Šumavu na tetřevy a na srnce. Znal jsem lidi ve Volarech a v Lenoře, kterým říšští Němci vůbec nerozuměli. Nebyl mezi nimi ani jeden nacista a pochybuji, ... víc ...


Bush, Saddám, svět

Ota Ulč

Důkladný průzkum zjistil, že 84% Evropanů pokládá USA za největší hrozbu světovému míru. Takový je též názor prezidenta Francie, jež odmítla podílet se na dodržení podmínek rezoluce 1441 Rady bezpečnosti OSN, okrášlené též jejím podpisem. Saddám podmínky nedodržel, je to jeho a ne Bushova válka, nicméně mravně rozhořčení bojovníci za ... víc ...


Krokem do manželství, krok do Ameriky

Ota Ulč

Víc než padesát milionů Evropanů odjelo přes Atlantik do Ameriky - největší to přesun v historii lidstva. Mnohé se změnilo. Napřed směl každý, pak jen někdo, pak skoro nikdo. Tak důkladné restrikce už pominuly a přibývá zejména příchozích z latinské Ameriky a asijských zemí. Roční kvóta legálních přistěhovalců, s připočítáním ... víc ...


Poctivost mediálních zdrojů

Ota Ulč

Barvoslepý popíše louku květinami obsypanou jinak než my ostatní. Každý má svou pravdu (Luigi Pirandello) a ta arabská bývá hodně zvláštní. “Arabská verze pravdy je odlišná od naší pravdy" oznamují The New York Times (1.4.03), aniž by ale komentovaly kvalitu oné odlišnosti. V roce 1991 z Kuvajtu vypuzený Saddám Hussajn ... víc ...


Povinnost, či jen volba navléknout uniformu?

Ota Ulč

Verbíři lapali venkovské synky, sedm let se sloužilo nejen za Marie Terezie, umíralo se ve zbytečných válkách, taková je historie. V dávných již dobách svého mládí jsem se tuze snažil vykličkovat z čestné povinnost bránit socialistickou vlast. Záměr se nepovedl a tak jsem ji musel víc než dva roky bránit ... víc ...


Voda jako záruka života a sváru

Ota Ulč

S pozvolným roztáváním polárních oblastí a zvyšující se mořskou hladinou, celkem 37 ostrovních států se dostává do nebezpečí, že přestanou existovat. Nejvíc je zasažena pacifická oblast a již se zrodilo společenství postižených - Alliance of Small Island States. Hodně nepříjemností může způsobit stát tím, že přítoku vody sousedovi buď zabrání ... víc ...


Vsadit do loterie a emigrovat do Ameriky

Ota Ulč

Vzdor úsilí mohamedánských fundamentalistů Ameriku zničit, pro leckoho dosud zůstává zemí zaslíbenou. Občané bývalého Československa se těšili z dost štědré kvóty, kterou poskytoval imigrační zákon, platný až do šedesátých let. Ale i poté našincům pomáhala výhoda/nevýhoda/, že doma panoval komunismus, od něhož raději pryč - jsem politický uprchlík, dejte azyl. ... víc ...


... víc ...


Jak rychle se svět otáčí

Emanuel Mandler

V takových dobách, jako je nynější, musíme aspoň na čas potlačit to, čemu jsme se učili ve škole. Ve škole jsme se dozvěděli, jak se Země točí kolem své osy a jak obíhá kolem Slunce. Přijali jsme toto poučení za své, a tak nám nevadí, že tyto jevy vidíme opačně: ... víc ...


Jak Saddám vítězí

Emanuel Mandler

Svět je zřejmě od svého počátku uspořádán tak, že když není klamán, nelíbí se mu to. A tak se už od počátku irácké války dovídáme, že existuje nejen válka na bojišti, ale také válka mediální, v níž se obě strany snaží získat přízeň mezinárodní veřejnosti a předvést protivníka v nejhorším ... víc ...


Kajícný Klaus a znemravnělá Evropa

Emanuel Mandler

K výročí 15. března, tedy okupace českých zemí nacisty, vyslovil čerstvě zvolený prezident Václav Klaus přesvědčení, že "nacistický teror … tragickým způsobem zasáhl životy obyvatel tehdejšího Československa … a nakonec ‚v podobě poválečného odsunu, i českých Němců (…) V České republice i v Německu bychom si měli umět říci: toto ... víc ...


Kancelář pro rozhovor

Emanuel Mandler

Za přítomnosti předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení byla v pondělí 24. března t. r. slavnostně otevřena kontaktní kancelář krajanského sdružení v Praze, kterou bude řídit Petr Barton. Sám akt byl až pozoruhodně okázalý a slavnostní především tím, kdo všechno se ho zúčastnil. I když nikoli na nejvyšší úrovni, pak přece jen ... víc ...


Není mnoho času

Emanuel Mandler

Počátkem devadesátých let bylo nebe nad Evropou křišťálově čisté. A nejen řadový občan, i politik si u nás myslel to, co je v obdobných situacích tak časté: že už politické počasí tak krásné zůstane, že je to navždy. Toto "navždy" trvalo pár let. V novém století je nebe nad Evropou ... víc ...


Obtížné vykročení do budoucnosti

Emanuel Mandler

Těsně předtím, než byl poprvé zvolen prezidentem, vyjádřil Václav Havel názor, že "bychom" se my Češi měli sudetským Němcům omluvit za poválečné vyhnání. Ať již byl tento krok promyšlený jakkoli (ve skutečnosti zřejmě příliš promyšlený nebyl), mohl vést k nové reflexi tragických poválečných událostí. Taková reflexe by za příznivých okolností ... víc ...


Případ vládního zmocněnce

Emanuel Mandler

Co se stalo, to jsme viděli v televizi. Vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab se v pražském metru zastal muže černé pleti, kterého napadli dva mladíci. Ti pak zmlátili samotného zastánce, Jana Jařaba. Přestože vládní zmocněnec žádal cestující v soupravě, do které mladíci nastoupili, aby je zadrželi, nikdo nereagoval, ... víc ...


Rozumět sami sobě

Emanuel Mandler

K všeobecnému překvapení se po zhruba půlroční přestávce, způsobené posudkem profesora Froweina a jeho závěrem, že Benešovy dekrety nemají evropský význam, o těchto dokumentech nyní na půdě Evropského parlamentu přece jen začalo hovořit. Zatím jen v křesťansko demokratické frakci Evropské lidové strany. Před více než osmdesáti přítomnými diskutovali dva přední ... víc ...


Soumrak Organizace spojených národů?

Emanuel Mandler

Ať již irácká válka dopadne jakkoli, jedno je zřejmé: jedním z jejích hlavních výsledků bude uznání faktu, že Organizace spojených národů neplní své poslání. Světové konflikty jdou mimo ni a hlavní mocnosti si přes OSN vyřizují účty jen tenkrát, když se jim to hodí. Mocenskou váhu v globálním světě Organizace ... víc ...


Vzkříšení mírového hnutí

Emanuel Mandler

Dobře si vzpomínám, jak jsem byl překvapen, když se v konečné fázi války v zálivu začalo projevovat cosi, o čem panovalo všeobecné přesvědčení, že patří minulosti: mírové hnutí. V době studené války bojovalo mírové hnutí proti imperialistickému, agresivnímu Západu za mírovou politiku Sovětského svazu a člověk by se už tehdy ... víc ...


Wonka má zaplatit bolestné

Emanuel Mandler

Po osmi letech pokračovala soudní pře Ministerstva vnitra ČR proti Jiřímu Wonkovi. ministerstvo vyhrálo. Okresní soud v Hradci Králové uložil 2. dubna Jiřímu Wonkovi, aby zaplatil 1 628 korun ministerstvu vnitra jako bolestné za zranění dvou policistů, kteří ho zatýkali a odvezli zbitého do vězení. Případ je znám, na tomto ... víc ...


Zatracený odkaz Klementa Gottvalda

Emanuel Mandler

13. března uplynulo padesát let od úmrtí Klementa Gottwalda. Oč méně toto výročí zasluhuje slávy, o to je významnější. Ovšem, Klement Gottwald už náleží dějinám. Velká část české populace vlastně "osobně" Gottwalda nepoznala. Pro historiky a politology zůstal osobností, která láká k bližšímu poznání. Jedna věc je však jasná a ... víc ...


Všichni máme své usekané hlavy

Petra Prochazkova

“Tak jak to teda je,” ozvalo se mi za zády. Mírně agresivní tón mě popudil, ale taky zastavil. Hlas patřil mladému chlapci, s polodlouhými vlasy neurčité barvy, hodně dlouho nemytými. Mladík se tvářil naštvaně. Strávil hodinu tím, že sledoval, jistě velmi pozorně dokumentární film “Kavkazský zajatec”, řádně si zaplatil vstupenku, ... víc ...


Recenze knížky Petra Placáka Svatováclavské milenium – Češi, Němci a Slováci v r. 1929

Bedřich Karel

Motto: “Nebojme se říci Václav Svatý. Nehledejme jen církevní aureolu, kde můžeme najíti nejvzácnější a nejhodnotnější osobní auru. Teprve ze svatosti Václavovy září ona přemocná síla, která přišla před tisíciletím národních dějin a svítí do věků budoucích.” (Eduard Bass, Přítomnost z 18.5.1929) Placákova knížka je věnována státním oslavám tisíciletého výročí ... víc ...


Atómový útok zastaví slovenská horčica

Ľubomír Sedláčik

Slovenskí komici mali svojho času ťažké srdce na známeho politického búrliváka, nacionalistu Jana Slotu. Keď si uhol z fľaše, bolo už nemožné ho parodovať - jeho prejavy boli paródiou samé o sebe. Ako to býva, skutočnosť neraz predčí všetku fantáziu. V podtatranskom regióne sa v týchto dňoch lavínovito rozšíril nákup ... víc ...


Válka proti Saddámovi – válka proti zlu

Miroslav Beňo

Ve víru dnešních událostí je válka v Iráku tou nejfrekventovanější větou ve světových i českých masmédiích. Pomineme-li skutečnost, že i přes naše masmédia – ať už slouží komukoliv, jen ne objektivní interpretaci reality – si je převážná většina lidí vědoma, že válka je nejkrajnějším řešením problémů po tom, co selhaly ... víc ...


Nerudný střet historické vědy s dějinným povědomím a tradicí

Václav Chyský

Úvaha k pojednání Tomáše Krystlíka “Co jsme v učebnicích dějepisu nenašli a hned tak nenajdeme” uveřejněného v březnovém CS-magazínu Podobně jako v ostatních vědách, tak i v historiografii neexistují poslední pravdy. Kdo po opuštění školních lavic přestal sledovat vývoj historiografického bádání má pochopitelně potíže s novějšími interpretacemi dějinných událostí, jež ... víc ...


Hlavní články